Close

Towns

The district Rupnagar has 6 Towns

Towns
Sr. No Name of Town
1. Sri. Anandpur Sahib
2. Rupnagar
3. Nangal
4. Morinda
5. Sri Chamkaur Sahib
6. Kiratpur Sahib