Close

Subdivision & Blocks

Sub Divisions
Sr. No. Name of Sub Division
1. Sri Anandpur Sahib
2. Sri Chamkaur Sahib
3. Rupnagar
4. Nangal
5. Morinda 
Blocks
Sr. No. Name of Block
1. Sri Anandpur Sahib
2. Sri Chamkaur Sahib
3. Rupnagar
4. Nurpur Bedi
5. Morinda