Close

Police Stations

The District Rupnagar has 9 Police Stations:

Police Stations
Sr.No Name Of Police Station Contact No Mobile No
1. Rupnagar City 01881-221177 8558810964
2. Rupnagar Sadar 01881-221178 8558810970
3. Singh Bhagwantpura    8558810973
4. Sri Chamkaur Sahib 01881-260123 8558810974
5. Morinda 0160-2630022 8558810977
6. Kiratpur Sahib 01887-238622  8558810968
7. Sri Anandpur Sahib 01887-232027 8558810962
8. Nangal  01887-223100 8558810960
9. Nurpur Bedi 01887-240422 8558810965