Close

Tourism

Tourist attractions in district Rupnagar:

  • Shri Naina Devi Temple
  • Bhakra Dam
  • Nangal
  • Kikar Lodge
  • Archeological Museum
  • Gurudwara Sri Katalgarh Sahib
  • Virasat-eKhalsa
  • Shri Keshgarh Sahib