ਬੰਦ ਕਰੋ

ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ

ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ 

ਵਿਜ਼ਿਟ: http://plrs.org.in/

ਫਰਦ ਕੇਂਦਰ

ਸਥਾਨ : ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦਫਤਰ | ਸ਼ਹਿਰ : ਰੂਪਨਗਰ | ਪਿੰਨ ਕੋਡ : 140001