ਬੰਦ ਕਰੋ

ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ

ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

ਵਿਜ਼ਿਟ: http://www.pspcl.in/pay-bill

ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਦਫ਼ਤਰ

ਸਥਾਨ : ਨੇੜੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ | ਸ਼ਹਿਰ : ਰੂਪਨਗਰ | ਪਿੰਨ ਕੋਡ : 140001