ਬੰਦ ਕਰੋ

ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ

ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ


ਫ਼ੋਨ : 01881-260206
ਵਰਗ/ਕਿਸਮ: ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ