ਬੰਦ ਕਰੋ

ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ

ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਸ਼੍ਰੀ. ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ

ਨਗਰ ਕੌਂਸਿਲ, ਸ਼੍ਰੀ. ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ


ਫ਼ੋਨ : 01887-232026

ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ, ਨੰਗਲ

ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ, ਨੰਗਲ


ਫ਼ੋਨ : 01887-220589

ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ, ਮੋਰਿੰਡਾ

ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ, ਮੋਰਿੰਡਾ


ਫ਼ੋਨ : 0160-2630037

ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ, ਰੂਪਨਗਰ

ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ, ਰੂਪਨਗਰ


ਫ਼ੋਨ : 01881-222314

ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ

ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ


ਫ਼ੋਨ : 01887-238087

ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਸ਼੍ਰੀ. ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ

ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਸ਼੍ਰੀ. ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ


ਫ਼ੋਨ : 01881-260203