ਟੈਂਡਰ

ਟੈਂਡਰ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਖਤਮ ਹੋਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਮਿਸਲ
ਮਿਤੀ 10/03/2019 ਤੋਂ 20/03/2019 ਤੱਕ ਨੰਗਲ ਕਰਾਫਟ ਮੇਲਾ 2019 ਲਈ ਐਮਿਊਜਮੈਂਟ ਸਵਿੰਗਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ

ਮਿਤੀ 10/03/2019 ਤੋਂ 20/03/2019 ਤੱਕ ਨੰਗਲ ਕਰਾਫਟ ਮੇਲਾ 2019 ਲਈ ਐਮਿਊਜਮੈਂਟ ਸਵਿੰਗਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ

02/03/2019 05/03/2019 ਡਾਊਨਲੋਡ (272 KB)
ਮਿਤੀ 10/03/2019 ਤੋਂ 20/03/2019 ਤੱਕ ਨੰਗਲ ਕਰਾਫਟ ਮੇਲਾ 2019 ਲਈ ਐਮਿਊਜਮੈਂਟ ਸਵਿੰਗਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਟੈਂਡਰ ਫਾਰਮ

ਮਿਤੀ 10/03/2019 ਤੋਂ 20/03/2019 ਤੱਕ ਨੰਗਲ ਕਰਾਫਟ ਮੇਲਾ 2019 ਲਈ ਐਮਿਊਜਮੈਂਟ ਸਵਿੰਗਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਟੈਂਡਰ ਫਾਰਮ

02/03/2019 05/03/2019 ਡਾਊਨਲੋਡ (994 KB)
ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ 2018 ਲਈ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਛਾਪਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ

ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ 2018 ਲਈ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਛਾਪਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ

03/09/2018 06/09/2018 ਡਾਊਨਲੋਡ (3 MB)
ਟੈਂਡਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਰੂਪਨਗਰ

ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਪਲਾਈ – ਜੂਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ -1, ਲੇਬਰ ਸਵੀਪਰ -1, ਕੰਪਿਊਟਰ ਓਪਰੇਟਰ -1, ਪਟਵਾਰੀ -1, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦਫ਼ਤਰ, ਰੂਪਨਗਰ ਲਈ

09/05/2018 30/05/2018 ਡਾਊਨਲੋਡ (747 KB)