ਟੈਂਡਰ

ਟੈਂਡਰ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਖਤਮ ਹੋਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਮਿਸਲ
ਨੰਗਲ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਸਾਈਕਲ ਸਾਂਝਾਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਟੈਂਡਰ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਡੀ.ਓ.ਏ) (ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ “ਅਥਾਰਟੀ” ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ) ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਨੰਗਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਸਾਈਕਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਸੰਭਾਵਤ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਲੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 5 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੰਗਲ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਸਾਈਕਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

09/09/2019 03/10/2019 ਦੇਖੋ (3 MB)
ਪੁਰਾਲੇਖ