ਬੰਦ ਕਰੋ

ਟੈਂਡਰ

ਟੈਂਡਰ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਖਤਮ ਹੋਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਮਿਸਲ
ਸਹਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਿਰਤ ਸਭਾਵਾਂ ਕੋਲੋ ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ. 2020 ਦੇ ਅਧਾਰਤ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਮਿਤੀ 12/10/2021 ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਿਹਰ 12:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟੈਂਡਰ ਲਈ ਨੋਟਿਸ

ਸਹਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਿਰਤ ਸਭਾਵਾਂ ਕੋਲੋ ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ. 2020 ਦੇ ਅਧਾਰਤ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਮਿਤੀ 12/10/2021 ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਿਹਰ 12:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟੈਂਡਰ ਲਈ ਨੋਟਿਸ

01/10/2021 12/10/2021 ਦੇਖੋ (362 KB)
ਸਿਵਾਲਿਕ ਕਲੱਬ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਖੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਜਿੰਮ ਹਾਲ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲਈ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਸਿਵਾਲਿਕ ਕਲੱਬ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਖੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਜਿੰਮ ਹਾਲ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲਈ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ

15/09/2021 13/10/2021 ਦੇਖੋ (588 KB)
ਪੁਰਾਲੇਖ