ਬੰਦ ਕਰੋ

ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਮੈਰਾਥਨ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲੋਥਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ

ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਮੈਰਾਥਨ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲੋਥਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਖਤਮ ਹੋਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਮਿਸਲ
ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਮੈਰਾਥਨ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲੋਥਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ

ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਮੈਰਾਥਨ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲੋਥਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ

 

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਖੇ ਦੌੜ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਲਈ ਸੱਦਾ(pdf 534KB)

29/11/2019 11/12/2019 ਦੇਖੋ (8 MB)