ਬੰਦ ਕਰੋ

ਟੈਂਡਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਰੂਪਨਗਰ

ਟੈਂਡਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਰੂਪਨਗਰ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਖਤਮ ਹੋਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਮਿਸਲ
ਟੈਂਡਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਰੂਪਨਗਰ

ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਪਲਾਈ – ਜੂਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ -1, ਲੇਬਰ ਸਵੀਪਰ -1, ਕੰਪਿਊਟਰ ਓਪਰੇਟਰ -1, ਪਟਵਾਰੀ -1, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦਫ਼ਤਰ, ਰੂਪਨਗਰ ਲਈ

09/05/2018 30/05/2018 ਦੇਖੋ (747 KB)