ਬੰਦ ਕਰੋ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਦੌੜ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਲਈ ਸੱਦਾ

28/11/2018 - 31/03/2019

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਦੌੜ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਲਈ ਸੱਦਾ. ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਚ 17 ਮਾਰਚ, 2019 ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੇਖੋ (643 KB)