ਬੰਦ ਕਰੋ

6ਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ।

6ਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ।
ਸਿਰਲੇਖ ਮਿਤੀ View / Download
6ਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ। 16/11/2021 ਦੇਖੋ (2 MB)