ਬੰਦ ਕਰੋ

ਸੈਕਸ਼ਨ 3D ਅਧਿਸੂਚਨਾ – NH21 ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ, ਬਣਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 73.200 ਤੋਂ 82.000 ਕਿ.ਮੀ. (ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਪੰਜਾਬ 140001) ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵੇਰਵਾ

ਸੈਕਸ਼ਨ 3D ਅਧਿਸੂਚਨਾ – NH21 ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ, ਬਣਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 73.200 ਤੋਂ 82.000 ਕਿ.ਮੀ. (ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਪੰਜਾਬ 140001) ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵੇਰਵਾ
ਸਿਰਲੇਖ ਮਿਤੀ View / Download
ਸੈਕਸ਼ਨ 3D ਅਧਿਸੂਚਨਾ – NH21 ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ, ਬਣਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 73.200 ਤੋਂ 82.000 ਕਿ.ਮੀ. (ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਪੰਜਾਬ 140001) ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵੇਰਵਾ 09/07/2021 ਦੇਖੋ (1 MB)