ਬੰਦ ਕਰੋ

ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹੁਕਮ – ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜਰ ਲਿਮਿਟਿਡ ਨਿਆਂ ਨੰਗਲ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿਚ Drones, Para Gliders, Parameters, Powered-Hang Gliders, Micro Light Aircraft, Hot-Air Ballons etc ਉਡਾਉਣ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮਿਤੀ 07-12-2021 ਤੋਂ 06-02-2022 ਤਕ – ਮਿਤੀ – 07-12-2021

ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹੁਕਮ – ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜਰ ਲਿਮਿਟਿਡ ਨਿਆਂ ਨੰਗਲ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿਚ Drones, Para Gliders, Parameters, Powered-Hang Gliders, Micro Light Aircraft, Hot-Air Ballons etc ਉਡਾਉਣ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮਿਤੀ 07-12-2021 ਤੋਂ 06-02-2022 ਤਕ – ਮਿਤੀ – 07-12-2021
ਸਿਰਲੇਖ ਮਿਤੀ View / Download
ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹੁਕਮ – ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜਰ ਲਿਮਿਟਿਡ ਨਿਆਂ ਨੰਗਲ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿਚ Drones, Para Gliders, Parameters, Powered-Hang Gliders, Micro Light Aircraft, Hot-Air Ballons etc ਉਡਾਉਣ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮਿਤੀ 07-12-2021 ਤੋਂ 06-02-2022 ਤਕ – ਮਿਤੀ – 07-12-2021 07/12/2021 ਦੇਖੋ (1 MB)