ਬੰਦ ਕਰੋ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਯੋਜਨਾ

Filter Document category wise

ਫਿਲਟਰ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਯੋਜਨਾ
ਸਿਰਲੇਖ ਮਿਤੀ View / Download
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਯੋਜਨਾ 30-06-2022 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸੋਧੀ ਗਈ 24/08/2022 ਦੇਖੋ (955 KB)
ਸੋਧੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਯੋਜਨਾ 17/05/2022 ਦੇਖੋ (498 KB)
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 14ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਿਤੀ 18-05-2022 18/05/2022 ਦੇਖੋ (5 MB)
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 13ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਿਤੀ 26-04-2022 26/04/2022 ਦੇਖੋ (10 MB)
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 12ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਿਤੀ 08-03-2022 08/03/2022 ਦੇਖੋ (4 MB)
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 11ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਿਤੀ 28-12-2021 28/12/2021 ਦੇਖੋ (4 MB)
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 10ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਿਤੀ 28-10-2021 28/10/2021 ਦੇਖੋ (362 KB)
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਯੋਜਨਾ 28/10/2021 ਦੇਖੋ (964 KB)