ਬੰਦ ਕਰੋ

ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ  ਹੈ।
ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਆਲ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਤੁਸੀਂ  ਈਮੇਲ  dc[dot]rpr[at]punjab[dot]gov[dot]in  ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪਤੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਪਤਾ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ
ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਰੂਪਨਗਰ – 140001
ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ : 01881-221150, 221157
ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ : 01881-221165
ਈਮੇਲ Id: dc[dot]rpr[at]punjab[dot]gov[dot]in

ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਨੇਜਰ / ਸਮਗਰੀ ਮੈਨੇਜਰ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ [ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ] ਰੂਪਨਗਰ
ਪਤਾ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ
ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਰੂਪਨਗਰ – 140001
ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ : 01881-221157
ਈਮੇਲ Id: acgr[dot]ropar[at]punjab[dot]gov[dot]in