ਬੰਦ ਕਰੋ

ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਰੋਸਟਰ

Sub Division Wise Shops Opening Roster
Sr.NO Name of Sub Division Description
1 Sub Division Rupnagar Ropar_urban_1     Ropar_urban_2     Ropar_rural_1     Ropar_rural_2
2 Sub Division Sri Anandpur Sahib AnandpurSahib-Urban-Rural
3 Sub Division Sri Chamkaur Sahib ChamkaurSahib CITY     ChamkaurSahib BELA
4 Sub Division Nangal NangalPART-1    NangalPART-2
5 Sub Division Morinda Morinda-Urban    Morinda-Rural Village Lutheri