ਬੰਦ ਕਰੋ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

ਜ਼ਿਲੇ ਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ :

  •  5 ਸਬ ਡਿਵਿਜ਼ਨਾਂ / ਬਲਾਕਾਂ
  •  5 ਤਹਿਸੀਲਾਂ 
  • 1 ਸਬ ਤਹਸੀਲ
  • 5 ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ / ਨਗਰ ਪੰਚਾਯਤਾਂ
ਸਬ ਡਿਵਿਜ਼ਨਾਂ / ਬਲਾਕਾਂ
ਲੜੀ ਨੰ ਸਬ ਡਿਵਿਜ਼ਨ / ਬਲਾਕ ਦਾ ਨਾਂ
1. ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ
੨. ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ
੩. ਰੂਪਨਗਰ
4. ਨੰਗਲ
5. ਮੋਰਿੰਡਾ
ਤਹਿਸੀਲਾਂ
ਲੜੀ ਨੰ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਨਾਂ
1. ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ
੨. ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ
ਰੂਪਨਗਰ
4. ਨੰਗਲ
5. ਮੋਰਿੰਡਾ
ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ
ਲੜੀ ਨੰ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਨਾਂ
1. ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ
ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ / ਨਗਰ ਪੰਚਾਯਤਾਂ
ਲੜੀ ਨੰ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ / ਨਗਰ ਪੰਚਾਯਤ ਦਾ ਨਾਂ
1. ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ
੨. ਰੂਪਨਗਰ
3. ਨੰਗਲ
4. ਮੋਰਿੰਡਾ
5. ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ( ਨਗਰ ਪੰਚਾਯਤ)