ਬੰਦ ਕਰੋ

ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼/ਹਿਦਾਇਤਾਂ

– ਕੋਵਿਡ-19 ਵੱਲੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ – ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ

– ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਿਤੀ – 12-05-2020

– ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ / ਹਸਪਤਾਲਾਂ / ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏ.ਸੀ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਿਤੀ – 12-05-2020

– ਕੋਵੀਡ – 19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟੇਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (ਆਈ.ਜੀ.ਓ.ਟੀ.) ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਬਾਰੇ ਮਿਤੀ – 12-05-2020

– ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਵੱਛਤਾ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਸਲਾਹ ਮਿਤੀ – 05-05-2020

– ਕੋਵੀਡ – 19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਿਤੀ 04-05-2020

– ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਰੋਗਾਣੂ-ਰਹਿਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼

– ਘਰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼

– ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼

– ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼

– ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ

– ਕੋਵਿਡ -19 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਬਾਰੇ

– ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼

– ਡਿਸਚਾਰਜ ਪਾਲਿਸੀ – ਕੋਵਿਡ -19

– ਕੋਵਿਡ -19 – ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ

– ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼

– ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸੋਧੀ ਸੂਚੀ

– ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼

– ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ – I

– ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ – II

– ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ – III