ਬੰਦ ਕਰੋ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਕਾਈ ਰੂਪਨਗਰ

ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਕਾਈ ਬਾਰੇ

ਬਾਲ ਨਿਆਂ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ

ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ

ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੈਬਸਾਈਟ

ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ
ਵਿਭਾਗ / ਏਜੰਸੀ ਨੰਬਰ
Child Helpline 1098
Women Helpline 1091
Police Helpline 100
Ambulance 108
Fire Helpline 101
District Child Protection Unit 01881-222299
D C Office Rupnagar 01881-221150
SSP Office Rupnagar 01881-220946