ਬੰਦ ਕਰੋ

ਚੋਣਾਂ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਹਰ ਚੋਣ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਅਮਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ.ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ: –

ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੋਟਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ