ਬੰਦ ਕਰੋ

ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਾਮ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਭਰਤੀ – ਜੁਲਾਈ 2019

ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਾਮ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਭਰਤੀ – ਜੁਲਾਈ 2019
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਖਤਮ ਹੋਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਮਿਸਲ
ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਾਮ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਭਰਤੀ – ਜੁਲਾਈ 2019

ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਾਮ ਰੋਜ਼ਜਰ ਸਹਾਇਕ (ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਧਾਰ ਤੇ) ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰਾਂ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਨੇਕਾਰ ਅਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ (ਵਿਕਾਸ), ਕਮਰਾ ਨੰ. 102, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ 15-07-2019 ਤੋਂ 17-07-2019 ਸ਼ਾਮ 05:00 ਵਜੇ ਤਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

08/07/2019 17/07/2019 ਦੇਖੋ (470 KB)